Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Οι 10 σιδηροδρομικές σήραγγες στην Ελλάδα που γίνονται smart

 

Στρατηγός Φρ. Φράγκος Αντί σχολίου..

Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου, έχουν υπογραφεί το από 10/5/2023 μνημόνιο συνεργασίας (το οποίο επισυνάπτεται) μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του ΤΕΕ και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 146542/9.5.2023 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΩΒΑ465ΧΘΞ-ΥΨΒ). Για να γίνουν “Έξυπνες οι 10 μεγαλύτερες σιδηροδρομικές σήραγγες, θα πραγματοποιηθεί σχετικός διαγωνισμός.


Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο στην ιστοσελίδα:ypodomes.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου