Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

FNSS: Caka, a marinised RCWS for the ZAHA AAAV

By Paolo Valpolini

Kept under wrap until the 2021 edition of IDEF, the Caka RCWS was purposely developed to be installed on the ZAHA (Zırhlı Amfibi Hucum Aracı), the new Armoured Amphibious Vehicle designed by FNSS based on Turkish Navy Marines requirements. Designed to host the same weapons to be installed on the Sancak, a 12.7 mm machine gun or a 40 mm automatic grenade launcher (AGL), its architecture is pretty different as the optronic package is here installed under the weapon, and is therefore linked to it, the elevation arc being –7°/+45°.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο στην ιστοσελίδα:www.edrmagazine.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου