Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

Στην Ελλάδα ήρθαν 2,3 ΤΡΙΣ απ’ το 1982… Ιδού πως φαγώθηκαν

 Σχόλιο Στρατηγού Φράγκου Φ.:

Εδώ σταματά η λογική!!..

Στο σκέλος των δημόσιων εσόδων κατέγραφα τα ποσά που εισέρρεαν στα δημόσια ταμεία με τη μορφή φόρων, δανείων, κοινοτικών πόρων και τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια με τη μορφή ιδιωτικοποιήσεων. Εκεί, στο σκέλος των εσόδων μετέφερα ανά έτος τα αντίστοιχα ποσά και το λογιστικό άθροισμα κατέδειξε ότι την περίοδο 1981 – 2022 εισέρρευσε το μυθώδες ποσό των 1,8 περίπου τρισεκατομμυρίων ευρώ (ναι, 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ!!!). Όλα αυτά εμφαίνονται στον πίνακα δημόσιων εσόδων, ο οποίος δεν δημοσιεύεται για λόγους που δεν ενδιαφέρει τη στιγμή αυτή την έρευνά μου αυτή

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο στην ιστοσελίδα σας:www.defence-point.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου