Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Ιερέας - Παπάς

Πρόσωπο που εκτελεί τυπικά λατρείας σε θρησκεία

Ο ιερέας ασκεί λειτουργικά, ποιμαντικά και διοικητικά καθήκοντα που αντιστοιχούν στο βαθμό της ιεροσύνης που φέρει.

Έλληνας Ορθόδοξος ιερέας

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο στην ιστοσελίδα:wikipedia.org

ΓΙΑΤΙ Ο ΙΕΡΕΑΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΠΑΣ;

Ο τίτλος παπάς είναι ο αυτός προς τον τίτλον πάπας ή πάππας, ο οποίος περιωρίσθη μετέπειτα εις τους επισκόπους Ρώμης και Αλεξαν­δρείας, ει και προ τούτου απεδόθη εν επιστολαίς μεμονωμέναις και εις τον Ιεροσολύμων και εις άλλους επισκόπους.

Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο στην ιστοσελίδα:www.impantokratoros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου