Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Ιερές και Θείες Ακολουθίες της Δ’ Εβδομάδος μετά το Πάσχα, από 16 έως και 22 Μαΐου 2022.

"Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ, Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν".

 Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε.

Δ. Σολωμός.

Χριστός Ανέστη----Αληθώς Ανέστη.

Οι πλήρεις Ιερές και Θείες Ακολουθίες της Δ’ Εβδομάδος μετά το Πάσχα, από 16 έως και 22 Μαΐου 2022 :

( Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία ):

α. Της 16ης Μαΐου 2022. Δευτέρα της Δ’ Εβδομάδος μετά το Πάσχα ( Όρθρος και Θεία Λειτουργία ). Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Ἡγιασμένου.

 Διαβάστε ΕΔΩ σχετικά

β. Της 17ης Μαΐου 2022. Τρίτη της Δ’ Εβδομάδος μετά το Πάσχα ( Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία ). Απόδοσις της ακολουθίας τοῦ Παραλύτου. Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας καὶ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως.

γ. Της 18ης Μαΐου 2022. Τετάρτη Τρίτη της Δ’ Εβδομάδος μετά το Πάσχα ( Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία ). Η εορτή της Μεσοπεντηκοστῆς. Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρακλείου, Παυλίνου καὶ Βενεδίμου.

δ. Της 19ης Μαΐου 2022. Πέμπτη Τρίτη της Δ’ Εβδομάδος μετά το Πάσχα ( Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία ). Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πατρικίου, Ἐπισκόπου Προύσης, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀκακίου, Μενάνδρου καὶ Πολυαίνου.

ε. Της 20ης Μαΐου 2022. Παρασκευή Τρίτη της Δ’ Εβδομάδος μετά το Πάσχα ( Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία ). Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θαλλελαίου και της Λυδίας τής Φιλιππησίας.

στ. Της 21ης Μαΐου 2022. Σάββατον Τρίτη της Δ’ Εβδομάδος μετά το Πάσχα ( Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία ). Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων καὶ Ἰσαποστόλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

ζ. Της 22ας Μαΐου 2022. ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. ( Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία ). Τῆς Σαμαρείτιδος. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ἦχος δ’.

 Διαβάστε ΕΔΩ σχετικά


  


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου