Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

The sea was never blue_ The Greek colour experience was made of movement and shimmer. Can we ever glimpse what they saw when gazing out to sea?

https://aeon.co/essays/can-we-hope-to-understand-how-the-greeks-saw-their-world

Homer used two adjectives to describe aspects of the colour blue: kuaneos, to denote a dark shade of blue merging into black; and glaukos, to describe a sort of ‘blue-grey’, notably used in Athena’s epithet glaukopis, her ‘grey-gleaming eyes’. He describes the sky as big, starry, or of iron or bronze (because of its solid fixity). The tints of a rough sea range from ‘whitish’ (polios) and ‘blue-grey’ (glaukos) to deep blue and almost black (kuaneosmelas). The sea in its calm expanse is said to be ‘pansy-like’ (ioeides), ‘wine-like’ (oinops), or purple (porphureos). But whether sea or sky, it is never just ‘blue’. In fact, within the entirety of ancient Greek literature you cannot find a single pure blue sea or sky.
Yellow, too, seems strangely absent from the Greek lexicon. The simple word xanthos covers the most various shades of yellow, from the shining blond hair of the gods, to amber, to the reddish blaze of fire. Chloros, since it’s related to chloe (grass), suggests the colour green but can also itself convey a vivid yellow, like honey.
The ancient Greek experience of colour does not seem to match our own. In a well-known aphorism, Friedrich Nietzsche captures the strangeness of the Greek colour vocabulary: 
How differently the Greeks must have viewed their natural world, since their eyes were blind to blue and green, and they would see instead of the former a deeper brown, and yellow instead of the latter (and for instance they also would use the same word for the colour of dark hair, that of the corn-flower, and that of the southern sea; and again, they would employ exactly the same word for the colour of the greenest plants and of the human skin, of honey and of the yellow resins: so that their greatest painters reproduced the world they lived in only in black, white, red, and yellow).
[My translation]
How is this possible? Did the Greeks really see the colours of the world differently from the way we do?
αξίζει... 
''... όταν χάνονται τα όρια ανάμεσα σε πόλεμο και ειρήνη, δεν απορροφά η ειρήνη τον πόλεμο: ο πόλεμος καταπίνει την ειρήνη και γίνεται «ολοκληρωτικός» με την εφιαλτικότερη έννοια τού όρου''

Π. Κονδύλης, 
Θεωρία του Πολέμου

Can we hope to understand how the Greeks saw their world? – Maria Michela Sassi | Aeon Essays

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου