Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Satellites in orbit, 2016

United States: 593
China: 192
Russia: 135
Rest of the world: 539 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου