Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

International Landmarks light up Green for Paris Accord ...

Landmarks in the United States and abroad projected green light on June 1 to show support for the Paris climate accord after President Trump withdrew the United State from the agreement.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου