Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ....

Greece: 67
US: 66
Italy: 65.5
Germany: 65
UK: 63.5
Brazil: 60
India: 60
Turkey: 58
Saudi: 55
China: 50

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου