Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Η Δημογραφική Κατοχή

«Μία στις πέντε γυναίκες στην Ελλάδα ,Ιταλία και Ισπανία δεν θα γίνουν ποτέ μητέρες» ,υποστηρίζει το Κέντρο Δημογραφίας ΒΙΤΓΚΕΝΣΤΑΪΝ της Αυστρίας. 
Θα μπορούσε να είναι η επιτομή του δημογραφικού προβλήματος εάν δεν έριχνε την ευθύνη στις γυναίκες. Το πρόβλημα όμως είναι πιο περίπλοκο.

Δύο είναι οι ορίζουσες του δημογραφικού προβλήματος της νοτίου Ευρώπης: οι φθίνουσες ανά οικογένεια γεννήσεις  και ο ανερχόμενος συντελεστής εξαρτήσεως της απερχομένης και  νέας γενεάς , από την εργαζομένη και παράγουσα .
Τώρα προστίθεται και ένας τρίτος παράγων στην  δημογραφία: η μαζική μετανάστευση αλλογενών και αλλοθρήσκων στην Ευρώπη. 
Η αναπλήρωση του γηγενούς πληθυσμού με μετανάστες είναι αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής κρατών με ισχυρή οικονομία , ως η Γερμανία.

 Αντιθέτως σε χώρες ,με χωλαίνουσα οικονομία (πχ.Ισπανία, Ιταλία,Ελλάδα)  , η υστέρηση των γεννήσεων έναντι των θανάτων  είναι αποτέλεσμα της επιβληθείσης πολιτικής λιτότητος του ευρώ .
Οι συνέπειες της μεταναστευτικής αναπληρώσεως υπερβαίνουν εκείνες της οικονομίας και πλήττουν την κοινωνική συνοχή και ειρήνη εις ολόκληρο την Ευρώπη. Τούτο αρκεί να τονισθή:  Ό, τι δια να διατηρηθή πολιτισμική ταυτότης ενός έθνους χρειάζεται ν’ αντιστοιχούν 2,11 παιδιά σε κάθε οικογένεια .

Ιστορικώς , καμμία εθνική κουλτούρα ,με γονιμότητα 1,9 δεν  διετηρήθη επί μακρόν. Η αρχαία Αθήνα έχασε το 50% του πληθυσμού όχι μόνον εξ αιτίας του Πελοποννησιακού πολέμου αλλά και λόγω της οικονομικής και ηθικής κρίσεως που επακολούθησε  και τότε απώλεσε την πολιτιστική της λάμψη. (Claude Mosse : Μικρή ιστορία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Εκδ. ΠΑΤΑΚΗ ,σελ.161)

Στην σημερινή Ελλάδα ,με αναλογία γεννήσεων 1,3 ,  είναι σχεδόν αδύνατον ν’ ανακτηθή το μεταπολεμικό δημογραφικό σφρίγος του λαού ,παρά μόνον εάν εφαρμοσθή ένα οικονομικό μοντέλο ταχείας αναπτύξεως , αυτοματοποιήσεως (ως εν Ιαπωνία) και ισχυροτάτων κινήτρων για την απόκτηση τρίτου τέκνου ,ήδη από του πρώτου.

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (ΕΕ) δεν απειλείται τόσο απ’ τον Τράμπ ή την αποχωρούσα Βρεταννία , όσο από την υπογεννητικότητα των Ευρωπαϊκών οικογενειών.
Με γονιμότητα 1,38 τέκνων ανά  οικογένεια , η Ευρωπαϊκή Ένωση  θα κατοικηθή  ,εντός της προσεχούς 50ετίας,από 50 εκατομ. μωαμεθανούς  - εάν δεν ληφθούν από τώρα σύντονα μέτρα  ανανήψεως του γηγενούς πληθυσμού.
Εν τούτοις , σήμερα ο συνολικός πληθυσμός της Ευρώπης αυξάνει-κοντεύει τα 550 εκατομμύρια. Τούτο όμως οφείλεται αποκλειστικώς στην υψηλή γονιμότητα των ισλαμικών  οικογενειών , με παιδιά περισσότερα των τριών  και από την μετανάστευση ατόμων νεαράς ηλικίας από Ισλαμικές και Αφρικανικές χώρες αλλά με τελείως διαφορετικές πολιτιστικές αξίες των Ευρωπαϊκών και με υψηλή αντίσταση στην αφομοίωση.

Η Γαλλία  θα γίνει «Ισλαμική δημοκρατία» το 2030 , τύπου Ιράν ή Τουρκίας , εάν συνεχισθή η σημερινή αρνησιπαιδία των Γάλλων.
Δεν είναι  μόνον η Γαλλία αλλά και η Γερμανία που αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα αλλά προσπαθεί να λύσει με την προσέλκυση μεταναστών όχι μόνον από την Συρία αλλά και από την …Ελλάδα! Πολλοί γιατροί λχ. φεύγουν από το ΕΣΥ και μεταβαίνουν στο Μόναχο και το Βερολίνο.
Οι ΗΠΑ έχουν επίσης έχουν πληθυσμιακό πρόβλημα με γονιμότητα  1,6 και μαζί με την συμβολή των Λατίνων φθάνουν μετά βίας στο 2,1.Στην Καλιφόρνια , οι γεννηθέντες εκτός χώρας υπερβαίνουν τους γηγενείς. Σε 50 χρόνια , η Αμερική θα κατοικείται από 50 εκατομμύρια μουσουλμάνους , οπότε δικαιολογούνται οι περιορισμοί μετοικεσίας  που επέβαλε ο πρόεδρος Τράμπ σε 7 Ισλαμικές χώρες.

Στο παρελθόν, η πτώση της γεννητικότητος  στην χώρα μας συνεδυάσθη με την μετανάστευση και την αστυφιλία –  αμφότερες επιλογές πολιτικών, αποκληθέντων κατ’εφημισμόν ως «εθναρχών».
Από του 1987 , η γεννητικότητα  είχε περιορισθή κάτω του 1,5 παιδιά ανά γυναίκα , δηλ. υπό το όριο αντικαταστάσεως. Ο κόσμος της Ελλάδος γηράσκει απαισίως.  Οι άνω των 70 ετών αντιπροσωπεύουν το 30% του πληθυσμού ενώ η νεανικότης (ηλικίας μέχρις 15 ετών ) έχει περιορισθή στο 17% και βεβαίως ,με πολύ αμφίβολο μέλλον , λόγω της ανεργίας του ευρώ (βλ. σχ. ΕΥΡΩ :Η Γιγάντωση της Ανεργίας. Υπό Κ.Κόλμερ , εκδ. ΚΑΚΤΟΣ του έτους 2000!...)
Προ 50ετίας , η αναλογία γερόντων προς νεολαία ήταν αντίστροφος . Βέβαια εις τούτο συνέβαλε η μείωση , μέχρι πρότινος ,  της θνησιμότητος και η απάντληση Ελληνικών πληθυσμών από την Αλεξάνδρεια, τον Πόντο και την Γεωργία  και η παλιννόστηση από την Ευρώπη μετά το 1968.

Σήμερα ,οι δεξαμενές αυτές Ελληνισμού  έχουν εξαντληθή ενώ η εσωτερική μετανάστευση στέρησε πληθυσμού την ύπαιθρο , ιδίως την Βόρειο Ελλάδα που υπήρξε στο παρελθόν μεγάλη  δεξαμενή παιδιών - δυστυχώς όχι πλέον.
Ταύτα μέχρις της προσφάτου πιστωτικής κρίσεως , οπότε νέον κύμα εξωτερικής μεταναστεύσεως έπληξε την χώρα. Υπολογίζεται  500.000 έλληνες και ελληνίδες έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα από το 2008.

 Όπως προέβλεψε ο ιστορικός Πολύβιος (165 μ.Χ.) :«Η έλλειψη εισοδήματος επέφερε  «αρνησιπαιδία στις πόλεις  και ολιγανθρωπία στην ύπαιθρο».
Το μήνυμα του Ρωμαίου ιστορικού ελησμόνησαν οι ημέτεροι ευρώφιλοι , με άκρως ανησυχητικά αποτελέσματα  , για ορισμένες περιοχές της χώρας ως η Θράκη , το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά του  Αιγαίου , ενώ η στράτευση  κληρωτών έχει περιορισθή  κατά 35% στις 75.000 ,λόγω της επιβληθείσης  λιτότητος του ευρώ .
Σχετικώς ,ο Θουκυδίδης βάζει στο στόμα του Νικία την προφητική ρήση :« Ανδρες γαρ πόλις ,και ου τείχη ουδέ νήες ανδρών κενών».

 Όπως θα έλεγε σήμερα η ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας στρατηγός Ντεγκώλ : «Ποία η αξία της «ηνωμένης Ευρώπης» όταν θα έχει γίνει Ισλαμική;» . 
Μήπως λοιπόν είχαν δίκηο ο Καντάφι και ο Ερντογκάν που προφήτευσαν την κατάκτηση της Ευρώπης από το Ισλάμ ,άνευ πολέμου παρά μόνο με τις μωαμεθανές μητέρες;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου