Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

""Το φανάρι του Διογένη"" Το Οικονομικό Πρόβλημα και η Λύση του

Πηγή ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΖΑΝΗ
Η Ελλάδα στο λαβύρινθο του χρέους
Ένας μεθοδικός παίχτης γνωρίζει πως για να κερδίσεις την παρτίδα, πρώτα πρέπει να τη σώσεις. Στη μεταπολιτευτική Ελλάδα όμως ούτε η παρτίδα σώθηκε, ούτε το παιχνίδι κερδήθηκε και η απόδειξη βρίσκεται στην κατάληξη των μνημονίων!
Ας βάλουμε όμως τις σκέψεις μας σε μια σειρά. Η χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια βρίσκεται μπροστά στο αδιέξοδο του δημοσίου χρέους και βέβαια δεν θα αναλωθούμε στην εξιστόρησή του, αλλά το ζητούμενο είναι να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα αυτό.
Να επισημάνουμε πως στα χρόνια της κρίσης οι ελληνικές κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τον όρο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και όχι ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Αν μελετούσαν όμως τους οικονομολόγους ADAM SMITH και DAVID RICARDO θα μάθαιναν πως είναι αδύνατο να κατανοηθεί η οικονομία χωρίς την πολιτική και η πολιτική χωρίς την οικονομία!
Άρα το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι καθαρά οικονομικό, αλλά σαφώς ΠΟΛΙΤΙΚΟ. Η οικονομική πραγματικότητα σε κάθε εποχή είναι συνδεδεμένη με την πολιτική πραγματικότητα και θα επισημάνουμε δύο περιπτώσεις. Στο «Σχέδιο Μάρσαλ» αφενός, που μεταπολεμικά δημιούργησε νέα «τζάκια» και αφετέρου στην τοποθέτηση πολιτικού αρχηγού της Χώρας μας τη δεκαετία του 1980, που αναφερόταν στη δημιουργία νέων «τζακιών»!

Στην κατάσταση που έχει περιέλθει σήμερα η Ελλάδα, πρέπει οι αρμόδιοι να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες της Ελληνικής οικονομίας και τα διδάγματα της Οικονομικής Επιστήμης, τα οποία σαφώς αναφέρουν ότι η Οικονομική αλλά και η Δημοσιονομική Πολιτική πρέπει να έχουν Εθνικό χαρακτήρα και να χαράσσονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα όπου εφαρμόζονται. Άλλως γίνονται εκδικητικοί για τις κυβερνήσεις που αγνοούν τα προστάγματά της.
Στα χρόνια των μνημονίων όμως οι κυβερνήσεις απλά εκτελούν εντολές του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ, οι οποίες έχουν αρνητικό αποτέλεσμα. Σκληρά μέτρα λιτότητας και νέοι φόροι, χωρίς να φέρουν ανάπτυξη και επενδύσεις.
Στα χρόνια των μνημονίων με αυτές τις πολιτικές, απλά μεγεθύναμε το πρόβλημα. Είχαμε όμως αύξηση φόρων, μείωση μισθών και συντάξεων. Είχαμε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και έρπουσες συνεχείς φήμες για «κούρεμα» καταθέσεων ή πτώχευση της χώρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται!
Η εκτίμηση μετά όλα αυτά είναι ότι το ήδη υπερχρεωμένο τραπεζικό σύστημα θα αδυνατεί στο μέλλον να εισπράξει φόρους, με πιθανή συνέπεια να προκληθεί μία εκ νέου ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών!
Με δεδομένο ότι οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ είναι για παρατεταμένη ύφεση και το 2016, αυτό αποδεικνύει πως το «χρέος» είναι αδύνατον να αποπληρωθεί.
Υπάρχει λύση, όταν όλα κινούνται γύρω από αυτά τα αδιέξοδα και η μόνη χαμένη είναι η Ελλάδα;

Λύση στο πρόβλημα του χρέους… η ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ!
Πρόταση για λύση του προβλήματος μας δίνει ο Δημήτρης Αργυρίου Ζακοντίνος, οικονομολόγος και π. ανώτατο τραπεζικό στέλεχος.
Παρατηρώντας, λέει ο Δημ. Ζακοντίνος:
Α. Την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις της εφαρμοσθείσης μέχρι σήμερα ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
Β. Τις ατέρμονες διαχρονικά συζητήσεις και διαπραγματεύσεις της Ελληνικής πλευράς με τους «θεσμούς» να μην οδηγούν προς το παρόν τουλάχιστον στον εξορθολογισμό του προβλήματος και στην επίλυσή του, σχηματίζεται πλέον η πεποίθηση ότι η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την αντιμετώπισή του είναι πλέον ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ και η προκρινόμενη λύση του κατά την άποψή μας δεν είναι άλλη από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ στην κατεύθυνση δημιουργίας σοβαρών παραγωγικών επενδύσεων (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ) μέσα από την εκπόνηση μεσοπροθέσμων αναπτυξιακών προγραμμάτων σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση του κρατικού μηχανισμού αλλά και την προσαρμογή της νομοθεσίας.
Αν εφαρμοσθεί σωστά, μοιραίως θα προκύψει αύξηση στην παραγωγή προϊόντων που θα συνοδεύεται και από αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών και κατ’ επέκταση, θα ανατείλουν προοπτικές για την ευημερία της κοινωνίας, την εξυγίανση των δημοσιονομικών, αλλά και δυνατότητα ομαλής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της πολιτείας.
Για να προχωρήσει όμως η χώρα προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει προηγουμένως να γίνουν τα κάτωθι «βήματα».
Η Ελληνική κυβέρνηση, να αξιολογήσει πλήρως την πολιτική που συνετέλεσε για να περιέλθει η χώρα σε αυτήν την κατάσταση και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί.
Να τεκμηριώσει στους δανειστές με διακριτικότητα και σύνεση χωρίς προσωπικούς ακτιβισμούς την αναγκαιότητα για την ύπαρξη αναπτυξιακού προγράμματος προκειμένου να υλοποιηθεί η εκτέλεση μεγάλων έργων υποδομής καθώς και ο εκσυγχρονισμός του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, η χρηματοδότηση του οποίου μπορεί να επιτευχθεί με την αναστολή της πληρωμής των χρεολυσίων, για χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 8ετίας), ώστε να εξευρεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια χωρίς η χώρα να προστρέξει σε νέο δανεισμό.
Τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα της πολιτικής αυτής θα είχαν ευνοϊκές επιπτώσεις όχι μόνο στη μείωση του αριθμού ανέργων, αλλά και σε μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται σήμερα από την κρίση ενώ παράλληλα θα σταματήσουν οι εδώ και 7ετία αιωρούμενες και αναπαραγόμενες φήμες για αναδιάρθρωση (κούρεμα) του χρέους ή πτώχευση της χώρας ή έξοδο από το ΕΥΡΩ που καμιάς εφαρμογής δεν μπορούν να τύχουν για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία και τυγχάνουν σε κάθε περίπτωση αρνητικός παράγοντας για την εξομάλυνση της κατάστασης.
Στο χρονικό αυτό διάστημα θα καταβάλλονται οι τόκοι ή μέρος των ώστε αφ’ ενός να μην αυξάνεται το χρέος αφ’ ετέρου να μην ζημιώνονται οι πιστωτές, κρατώντας το επιτόκιο στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
Η αποληρωμή του χρέους να αρχίσει από την λήξη της χρονικής περιόδου που θα συμφωνηθεί και θα παραταθεί ο χρόνος αποπληρωμής του σε τέτοιο χρονικό βάθος ώστε η τοκοχρεολυτική δόση να είναι ίση προς ποσοστό του ΑΕΠ, που θα επιτρέπει την άνετη καταβολή της.

Παράλληλα η κυβέρνηση θα αναλάβει την υποχρέωση:
– Να προχωρήσει αφ’ ενός σε χάραξη Εθνικής Στρατηγικής, στην κατεύθυνση προσέλκυσης παραγωγικών κυρίως επενδύσεων, καθιερώνοντας ένα πετυχημένο φορολογικό σύστημα που μπορεί να αντληθεί από την διεθνή εμπειρία προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα, διάφορα άλλα κίνητρα π.χ. VISA σε αλλοδαπούς εφόσον στη χώρα επενδύσουν ποσά άνω των 500.000 δολαρίων κλπ, αφ’ ετέρου, να γίνει ειλικρινής προσπάθεια ώστε να ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός χωρίς ωστόσο να τίθενται θέματα παράβλεψης της άμυνας και ασφάλειας της χώρας που αποτελούν και βασική προϋπόθεση ελκυσμού των επενδύσεων (ελληνικών αλλά και ξένων).
Επίσης θα ήταν ευχής έργο αν λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας και με δεδομένο ότι πολλές οδηγίες της ΕΕ έχουν παραβιασθεί ή δεν εφαρμόζονται, η Ελληνική κυβέρνηση να επετύγχανε την προστασία των Ελληνικών προϊόντων από προϊόντα άλλων χωρών.

Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είμαστε αιθεροβάμονες και δεν παραβλέπουμε καμία από τις δυσκολίες που θα είχε η προσπάθεια εφαρμογής μιας τέτοιας πρότασης. Ωστόσο πιστεύουμε ότι οι δυσκολίες είναι μόνο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ και όχι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ αλλά όπως και να το δούμε, αν δεν δοθεί πολιτική λύση στο πρόβλημα του χρέους, αυτό θα είναι πάντα εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου