Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Προκήρυξη ΟΒΑ στην Πολεμική Αεροπορία 27 θέσεων

προκηρύσσονται είκοσι επτά (27) θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία για βραχείαπερίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών
https://www.scribd.com/document/352875001/7Φ016-ΞΘΒ#from_embed
https://www.scribd.com/document/352875001/7%CE%A6016-%CE%9E%CE%98%CE%92#from_embed

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου