Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Youth unemployment - Greece ...

South Africa: 54%
Greece: 46%
Spain: 43%
Italy: 40%
Iran: 30%
France: 26%
Turkey: 20%
UK: 12.4%
US: 10.1%
Japan: 4.9%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου