Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Η απώλεια του Καποδίστρια για την Ελλάδα ....

Εάν, όπως εγώ φρονώ, η πολιτική μεγαλοφυία συνίσταται εις την υπέρ το κοινόν μέτρον κατανόησιν και επιδίωξιν του κοινού αγαθού έθνους τινός, ομολογώ ότι την μεγαλοφυίαν ταύτην είχεν ο Ι. Καποδίστριας.
Κατά δυστυχίαν του ελληνικού γένους, ο μέγας της Ελλάδος πατήρ, εφονεύθη !
Κι έκτοτε και μέχρι τη σήμερον, η Ελληνική Πολιτεία φέρεται τήδε κακείσε... ακόσμως, ατάκτως, αρρύθμως, ασκόπως, ματαίως, παίγνιον ελεεινόν των δημαγωγών .

(Ο καθηγητής Δημητρίος Βερναρδάκης για τον Ιωάννη Καποδίστρια)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου