Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Βαριά Άρρωστος ο ιστορικά Ανίσχυρος ...

''Το λυπηρό παράδοξο σε ακροσφαλείς ιστορικές καταστάσεις, συνο­δευόμενες από διάχυτα παρακμιακά φαινόμενα, είναι ότι ή στρατηγική σκέψη θολώνει τόσο περισσότερο, όσο εντονότερα τη χρειάζεται ένα έ­θνος.
Όπως ό βαριά άρρωστος δεν αναρωτιέται τι θα κάμει σε δέκα χρό­νια, άλλα αν θα βγάλει τη νύχτα, έτσι ό ιστορικά ανίσχυρος χαρακτηρίζε­ται από την έλλειψη μακρόπνοων συλλήψεων και την προσήλωση στα άμεσα δεδομένα...
[Π. Κονδύλης]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου