Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

President Barack Obama Athens, Greece speech November 16, 2016

A great speech - Hymn to democracy and ... Greece.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου