Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

ΤΕΤΕΛΕΣΘΑΙ!!!

Ψηφίστηκε ο Ν.4407/2016 {ΦΕΚ 134Α΄} με τις διατάξεις του άρθρου 50 του οποίου προσδιορίζονται, ρυθμίζονται και καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες ίδρυσης και λειτουργίας συνδικαλιστικών σωματείων με μέλη εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
Με τις διατάξεις του προβλέπεται “Μια πρωτοβάθμια περιφερειακή ένωση σε κάθε Περιφέρεια {Ο.Τ.Α.} ή Περιφερειακή Ενότητα” προσδιοριζόμενη τοπικά και “Μια Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων περιφερειακών ενώσεων ως δευτεροβάθμιο σωματείο με την επωνυμία” Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών {Π.Ο.Ε.Σ.}” {παρ. 4}. Ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας, όπως η υποχρέωση του ΥΠΕΘΑ και του ΓΕΕΘΑ για τη παραχώρηση καταλλήλου χώρου {παρ. 11}, ο χορήγηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου