Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Οι Βασιλείς της Μακεδονίας

Η Μακεδονία ήταν αρχαίο ελληνικό βασίλειο στο βορειότερο σύνορο της Αρχαίας Ελλάδας και αργότερα το κυρίαρχο κράτος της Ελληνιστικής Ελλάδας. Κυβερνήθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξής του από τη μυθική Δυναστεία των Αργεαδών, με διαλείμματα από τη Δυναστεία των Αντιπατριδών και τελικά από εκείνη των Αντιγονιδών. Πατρίδα των Μακεδόνων, το αρχαιότερο βασίλειο είχε το κέντρο του στο βορειοανατολικό τμήμα της Ελληνικής χερσονήσου και συνόρευε στα δυτικά με το βασίλειο της Ηπείρου, στα βόρεια με την Παιονία, στα ανατολικά με την περιοχή της Θράκης και στα νότια με τη Θεσσαλία.
Η άνοδος της Μακεδονίας, από ένα μικρό βασίλειο στο περιθώριο των υποθέσεων των τυπικών ελληνικών πόλεων-κρατών σε ένα που κατέληξε να εξουσιάζει την τύχη ολόκληρου του Ελληνιστικού κόσμου, συνέβη επί της βασιλείας του Φιλίππου Β

Ο Φίλιππος Β' (βασ. 359-336 π.Χ.) υπέταξε τις ελληνικές πόλεις, ενώ ο γιος του, Αλέξανδρος Γ΄ (βασ. 336-323 π.Χ.) εκστράτευσε εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας και την κατέκτησε, εγκαινιάζοντας τον Ελληνιστικό πολιτισμό. 
Στους πολέμους του Μεγάλου Αλεξάνδρου που ακολούθησαν, κατάφερε τελικά να κατακτήσει μια έκταση που εκτεινόταν μέχρι τον Ινδό Ποταμό. Για μια σύντομη περίοδο η Μακεδονική Αυτοκρατορία του ήταν η ισχυρότερη στον κόσμο, το καθοριστικό Ελληνιστικό κράτος, εγκαινιάζοντας τη μετάβαση στη νέα αυτή περίοδο του Αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. Στις νεοκατακτημένες χώρες άνθησαν οι Ελληνικές τέχνες και τα γράμματα και στον αρχαίο κόσμο διαδόθηκαν οι πρόοδοι στη φιλοσοφία και στην επιστήμη.

Δυναστεία των Αργεαδών
Κάρανος (μυθικό πρόσωπο)
Κοίνος (μυθικό πρόσωπο)
Τυρίμμας (μυθικό πρόσωπο)
Περδίκκας (πρώτο μισό του 7ου π.Χ. αιώνα)[1]
Αργαίος Α' (652-621)[2]
Φίλιππος Α' (621-588)[2]
Αέροπος Α' (588-568)[2]
Αλκέτας Α' (568-540)[2]
Αμύντας Α' (540-498)[2]
Αλέξανδρος Α' 498-454 π.Χ.
Αλκέτας Β' 454-448 π.Χ.
Περδίκκας Β' 448-413 π.Χ.
Αρχέλαος Α' 413-399 π.Χ.
Κρατερός 399 π.Χ.
Ορέστης της Μακεδονίας 399-396 π.Χ.
Αρχέλαος Β' 396-393 π.Χ.
Παυσανίας της Μακεδονίας 393 π.Χ.
Αμύντας Β' 393-369 π.Χ.
Αλέξανδρος Β' 370-368 π.Χ.
Πτολεμαίος ο Αλωρίτης 368-365 π.Χ.
Περδίκκας Γ' 365-359 π.Χ.
Αργαίος Β' 393-392 π.Χ.
Αμύντας Γ' 393 π.Χ.
Αμύντας Γ' (αποκατάσταση) 392-370 π.Χ.
Αμύντας Δ' 359-356 π.Χ.
Φίλιππος Β' 359-336 π.Χ.
Αλέξανδρος ο Μέγας 336-323 π.Χ.
Αντίπατρος, Αντιβασιλέας 334-319 π.Χ.
Φίλιππος Γ' 323-317 π.Χ.
Αλέξανδρος Δ' 323-310 π.Χ.
Περδίκκας, Αντιβασιλέας 323-321 π.Χ.
Αντίπατρος, Αντιβασιλέας 321-319 π.Χ.
Πολυπέρχων, Αντιβασιλέας 319-317 π.Χ.
Κάσσανδρος, Αντιβασιλέας 317-306 π.Χ.

Δυναστεία των Αντιπατριδών
Κάσσανδρος 306-297 π.Χ.
Φίλιππος Δ΄ 297-296 π.Χ.
Αλέξανδρος Ε΄ 296-294 π.Χ.
Αντίπατρος Β' 296-294 π.Χ.

Δυναστεία των Αντιγονιδών
Δημήτριος ο Πολιορκητής 294-288 π.Χ.
Λυσίμαχος (με τον Πύρρο) 288-281 π.Χ.
Πύρρος της Ηπείρου (με τον Λυσίμαχο) 288-285 π.Χ.
Πτολεμαίος Κεραυνός 281-279 π.Χ.
Μελέαγρος της Μακεδονίας 279 π.Χ.
Αντίπατρος Ετησίας 279 π.Χ.
Σωσθένης της Μακεδονίας (Στρατηγός) 279-277 π.Χ.
Αντίγονος Β' Γονατάς 277-274 π.Χ.
Πύρρος της Ηπείρου (αποκατάσταση) 274-272 π.Χ.
Αντίγονος Β' Γονατάς (αποκατάσταση) 272-239 π.Χ.
Δημήτριος Β' Αιτωλικός 239-229 π.Χ.
Αντίγονος Γ΄ 229-221 π.Χ.
Φίλιππος Ε΄ 221-179 π.Χ.
Περσέας της Μακεδονίας 179-168 π.Χ .
Φίλιππος ΣΤ΄ - Ανδρίσκος 149-148 π.Χ.

Μετά την ήττα του Περσέα στην Μάχη της Πύδνας το 168 π.Χ., η Μακεδονία διαιρέθηκε σε τέσσερις αυτοδιοικούμενες μερίδες υπό ρωμαϊκή κυριαρχία. Το 150 π.Χ., ο Ανδρίσκος ισχυρίστηκε ότι ήταν γιος του Περσέα, και διεκδίκησες το θρόνο της Μακεδονίας ως Φίλιππος ΣΤ΄. Τούτο οδήγησε στον τέταρτο Μακεδονικό πόλεμο στον οποίο ο Ανδρίσκος ηττήθηκε και η Μακεδονία προσαρτήθηκε στη Ρώμη το 148 π.Χ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου